संपर्क साधा

RNI No.: 11459
स्थापना: 1935
पोस्टल परवाना: JAL/305/2019-2021

Address: 12 – 13 third Floor Golani Market Jalgaon – 425001

Contact No.:  +91-9423973314, 9511295179

फोन / फॅक्स नं. (0257) – 2222227

संपादक – हेमंत पाटील (मो.नं. 9423973314)

कार्यकारी संपादक – संभाजी सखाराम जाधव

 मो.नं.-  9377667777

संचालक सहमत असतीलच असे नाही. श्री सचिन बुटाला (मुंबई-ठाणे)

मोबा.- 9819807386

(*पी.आर.बी.कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची राहील), जळगांव कार्यालय

Email: batmidar@gmail.com

कल्याण ऑफिस पत्ता

के.डी. एम.सी. गाळा नं.५, बिर्ला कॉलेज रोड, आकाश गंगा सोसायटी समोर, कल्याण (प.) जि. ठाणे.४२१ ३०१.

सचिन बुटाला,
मोबा. नं. +91-9819807386

 

 

4+